Poikkeustilanne päättyy jonain päivänä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että etätyöskentely ja etätyön johtaminen katoaisi samalla! Entiseen ei ole enää paluuta ja etätyön luoma joustavuus kannattaa valjastaa työnantajan yhdeksi vetovoimatekijäksi.

Työelämä on jatkuvassa murroksessa. Millenniaalien — eli laveasti määriteltynä tämän päivän 40–20-vuotiaiden — työelämää ja johtamista tutkineiden Karoliina ja Atte Mellasen mukaan yksi isoista työelämän murroksista on entistäkin tietoisemmat työntekijät. Tiedostavuus ei ole missään nimessä synonyymi liialliselle itsekkyydelle, vaikka se mahdollisesti lisääkin johtajien ja työnantajien vaatimuslistaa. Tietoisemmat työntekijät odottavat arvojensa mukaista työtä, oikeudenmukaista työilmapiiriä ja kokonaisvaltaisempaa työntekijäkokemusta.

Yksi tapa vahvistaa tätä kokemusta on joustavuuden lisääminen. Deloitten 2018 julkaistussa millenniaaleja koskevassa tutkimuksessa yhdeksi tärkeimmäksi löydökseksi on nostettu joustavuuden arvostaminen työelämässä. Työntekijät pysyvät tyytyväisempinä joustavuuden avulla kuin pelkästään hyvän palkan tai positiivisen työkulttuurin houkuttelemina.

Miksi etätyön tulisi houkuttaa myös työnantajia?

Nostan mielestäni kolme tärkeintä syytä, miksi joustavasti toteutettu etätyömahdollisuus voi houkutella tai sitouttaa osaajia oraganisaatioon, olivat he millenniaaleja tai eivät: 

  1. Kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan työhönsä. Etätyö voi hyvin toteutettuna ja johdettuna lisätä työyhteisön sisällä luottamusta sekä kokemusta oikeudenmukaisuudesta, kun osaajat saavat vaikuttaa myös itse työn toteutukseen. Mikromanageroinnistahan ei pidä kukaan.
  1. Tunnistetaan erilaisten osaajien tehokkaimmat ja mieluisimmat tavat tehdä töitä. On hieman vanhanaikaista istuttaa kaikkia isoissa toimistotiloissa, kun osa osaajista on luovimmillaan täydessä hiljaisuudessa mökin kuistilla ja osa puolestaan nauttii työskentelystä hälyisässä kahvilassa. Kun työn luonne mahdollistaa työskentelyn vailla paikkasidonnaisuuksia, kannattaa siitä ottaa ilo irti.
  1. Tiedostava työntekijä kaipaa joustoa elämäntilanteiden mukaan. Työ ja vapaa-aika eivät ole toisistaan täysin erillisiä elämän osa-alueita, vaan ne vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Työn joustavuus esimerkiksi etätyöpäivien muodossa voi lisätä huomattavasti osaajan tyytyväisyyttä ja vähentää koettua stressiä. Toisille se voi tarkoittaa enemmän aikaa perheen kanssa, toisille taas mahdollisuuksia harrastaa vapaammin lempiharrastustaan.

Työntekijäkokemukseen kannattaa siis panostaa, sillä se sitouttaa, houkuttelee ja lisää hyvinvointia työssä.

Etätyön mahdollistaminen normaalina työnteon tapana voi sekä houkutella uusia osaajia organisaatioon että saman aikaisesti saada jo rekrytoidut ja työyhteisöön perehdytetyt osaajat sitoutumaan vahvemmin. Ammattitaitoiset osaajat eivät välttämättä edes ole vapaana työntekijämarkkinoilla, jolloin työnanatajamielikuvalla voi olla suuri rooli päätöksessä vaihtaa työpaikkaa. 

Millaista joustavuutta teidän organisaationne työkulttuuriin kuuluu? Mitkä ovat joustavuuden esteet? Etätyö on yksi houkuttava ratkaisu ja sen onnistuneeseen johtamiseen tarjoamme viiden iltapäivän mittaisen maksuttoman valmennuksen 28.1.—18.2.2021 aikavälillä. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Teksti: Laura Wathén